Lasitteet

Lasite on tärkeä osa tuotettamme, sillä haemme tietynlaista fiilistä koruihin. Kerrotaanpa hieman mitä se tarkoittaa käytännössä. Nimensä mukaisesti lasite on lasimainen pinta keramiikkaesineen pinnalla. Lasitteet koostuvat erilaisista savi ja maa-aineksista, lasifriteistä ja sulateaineista. Väriä lasitteisiin lisätään oksidien ja pigmenttien avulla. Tärkeä apuväline on vaaka, sillä pienetkin prosenttimuutokset raaka-aineiden suhteissa muuttavat lopputulosta.

Korkeapoltossa 1250 asteen lämmössä lasite sulaa keramiikkaesineen pinnalle ja muodostaen kovan ja kestävän pinnan. Valitessamme lasitetta etsimme juuri tietynlaisia pintoja, värejä ja kuvioita. Sekoitimme omat lasitteet ja kokeilimme erilaisia lasitereseptejä. Lasitteista tehdään koepalat. Polton jälkeen koepaloista valitaan parhaat palat. Näitä lasitereseptejä muokataan, kunnes uunista tulee ulos se oikea lasite

 

Glazes

 

Glazing plays an important role in our product because we are looking for a certain kind of mood for the jewelry. We´ll tell what this means in practice. Glazing as a word means glaze layer on a surface of a ceramic objects. Glazes consist of different kinds of clay and soil materials, glass frits and fondants. Glazes can be colored with oxides and pigments. A scale is a helpful tool because variations in quantities of raw materials affect in the final result.

In a high fire 1250 degrees, glaze melts to the surface of the object. This layer is hard and highly resistant. When choosing the glaze we were looking for a certain kind of surfaces, colors and patterns. We prepared our own glaze and tried different glaze recipes. We tested each glaze by making test pieces. After firing we will choose the best ones and. These recipes will be modified until finding right and the final glaze.

2016_18

Advertisements