Krakleeta kehiin!

Lasitekokeilut jatkuvat ja nyt keskitytään krakleeseen. Lasitteeseen tulee viivamaisia säröjä, joita voidaan korostaa musteen avulla. Teimme useita lasitesekoituksia ja koepolttoja. Parin viikon testausten tuloksena saimme kehiteltyä tuotteeseemme sopivan krakleelasitteen.

Sen oikean löytäminen vaatii kemiaa, kokemusta ja kokeiluja.

 

Crackle in!

 

Glaze testing continues and now we will focus on crackle. When adding ink to the crackle surface, the glaze will reveal line pattern. We did several glaze mixing and test firings. After two weeks of testing, we were able to develop a good glaze for our product.

Finding the right one requires chemistry, experience and experimentation.

Advertisements

Lasitteet

Lasite on tärkeä osa tuotettamme, sillä haemme tietynlaista fiilistä koruihin. Kerrotaanpa hieman mitä se tarkoittaa käytännössä. Nimensä mukaisesti lasite on lasimainen pinta keramiikkaesineen pinnalla. Lasitteet koostuvat erilaisista savi ja maa-aineksista, lasifriteistä ja sulateaineista. Väriä lasitteisiin lisätään oksidien ja pigmenttien avulla. Tärkeä apuväline on vaaka, sillä pienetkin prosenttimuutokset raaka-aineiden suhteissa muuttavat lopputulosta.

Korkeapoltossa 1250 asteen lämmössä lasite sulaa keramiikkaesineen pinnalle ja muodostaen kovan ja kestävän pinnan. Valitessamme lasitetta etsimme juuri tietynlaisia pintoja, värejä ja kuvioita. Sekoitimme omat lasitteet ja kokeilimme erilaisia lasitereseptejä. Lasitteista tehdään koepalat. Polton jälkeen koepaloista valitaan parhaat palat. Näitä lasitereseptejä muokataan, kunnes uunista tulee ulos se oikea lasite

 

Glazes

 

Glazing plays an important role in our product because we are looking for a certain kind of mood for the jewelry. We´ll tell what this means in practice. Glazing as a word means glaze layer on a surface of a ceramic objects. Glazes consist of different kinds of clay and soil materials, glass frits and fondants. Glazes can be colored with oxides and pigments. A scale is a helpful tool because variations in quantities of raw materials affect in the final result.

In a high fire 1250 degrees, glaze melts to the surface of the object. This layer is hard and highly resistant. When choosing the glaze we were looking for a certain kind of surfaces, colors and patterns. We prepared our own glaze and tried different glaze recipes. We tested each glaze by making test pieces. After firing we will choose the best ones and. These recipes will be modified until finding right and the final glaze.

2016_18

Ensimmäiset kappaleet

 

Tarkoituksenamme on tehdä kokonainen sarja koruja, siksi päätimme tuottaa osat valamalla. Muottien avulla pystymme tekemään tuotteita piensarjatuotantona.

 

First pieces

 

Our plan is to make a serie of jewels so we decided to make the pieces by slip casting.
With molds we can make pieces in serial production.

2016_13

Kädet kipsissä

Luonnostelun ja suunnittelun jälkeen upotimme kätemme kipsiin. Ei pelkästään siksi että Elina tykkää lotrata kipsillä, vaan koska oli aika tehdä mallineet koruille. Valetaan, sahataan, hiotaan ja silotetaan. Näiden kappaleiden avulla valmistetaan valumuotit.

Hands in plaster

 
After sketching and planning we immersed our hands in plaster. Not only because Elina likes to play with plaster, it was also time to make a model of the jewel. Casting, sawing, grinding and smoothing. These pieces will be used for making slip casting moulds.

Suunnitteluprojekti käyntiin

Ennen matkalle lähtöä toteutamme muotoiluprojektin, jonka aikana testaamme suunnittelu- ja työskentelytaitojamme. Matkasuunnitelmia tehdessä tuli selväksi, että lentolippuja varten pitää joko säästää tai ansaita ylimääräistä. Päätimme suunnitella ja toteuttaa tuotteen, jonka myynnillä voimme kattaa osan matkakuluista. Mietimme mikä olisi tähän tarkoitukseen sopiva tuote.

 

Start for the design project

 

Before departing for the trip we put into practice a design project, during which we will test our design and working skills. While planning out the journey it became clear, that for the flights we must save or earn extra money. We decided to design a product. A part of traveling costs could be covered by selling this product. We wondered what would be a good product for this purpose.

Photo 1 Photo 2 Photo 3
Planning was started off with a small inspiration tour in Pinterest’s world of images. In moodboard some examples of these pictures.

 

We chose jewelry to our product and form was developed by sketching.

 

2016_8Presentation drawing of the product.

Miksi BUMBAG meets WOMBAT?

Mietimme mikä nimeksi blogille. Katselimme kuvia Tasmaniasta ja sen eläimistä, pussieläimistä tuli mieleen vyölaukku. Päätimme käyttää sitä blogin nimessä.

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen vyölaukkua kantavasta suomalaisturistista? Tarvitseeko sitä edes mainita. Elina haluaa kuitenkin tässä kohtaa tunnustaa, että ”Kyllä, käytän vyölaukkua”. Meidän matkassa nähdään hieman erilainen vyölaukku.

Eläimistä suosikiksemme nousi vompatti. Emmekä malta odottaa, että pääsemme tapaamaan niitä, ei taida kuitenkaan Elinan vyölaukkuun mahtua, joten pistetään Tuijan kassiin.

Siksi BUMBAGmeetsWOMBAT

Why BUMBAG meets WOMBAT?

 

We were thinking how to call our blog. We looked pictures of Tasmania and its animals. Marsupials remind us of bum bag. And that ended up in the name of our blog.

What is the first thing that comes to your mind when you hear about Finnish tourist carrying a bum bag. Should it even be mentioned. At this point Elina wants to reveal, that “Yes, I wear bum bag”. During our journey we will be carrying a slightly different bum bag.

Wombat has become our favorite animal. We can hardly wait to actually meet them. Wombat won´t probably fit in Elina´s bum bag, so let´s put it into Tuija´s bag.

That’s why BUMBAGmeetsWOMBAT

cropped-logo.jpg